Powieść pod tytułem „Doktor Seliański” jest wypełniona miłością bliźniego. Z bólem kreśli Pan obrazy wszelkiego draństwa i zbrodni, które przetaczają się przez naszą piękną planetę. A czynią to ludzie mimo odwiecznych praw Bożych i pouczeń.

Pan w swych utworach ukazuje tę bolesną prawdę bez osłonek, w sposób dotykalny i realistyczny, piętnując wszelką zbrodnię i zło, w imię Bożej miłości bliźniego.

Równocześnie maluje Pan słowami ludzi, którzy są bez skazy, i którzy żyją i postępują zgodnie z nauką Chrystusa. W ten sposób uczy Pan jednostki (także narody) szanować się i żyć w braterskiej miłości.

Opisuje Pan to wszystko w niezwykłej formie artystycznej, w plastycznych obrazach, które głęboko wzruszają i równocześnie wychowują…

Longin Jan Okoń

Prezes Honorowy
Zarządu Oddziału
Związku Literatów Polskich
w Lublinie